Home>Disclaimer
Nederlands EnglishDeutschfrançais

Disclaimer

Aansprakelijkheid etc.

Hoewel bij het ontwikkelen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is en/of niet meer juist is.

Aansprakelijkheid
Jurenco Equipment B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover Jurenco Equipment B.V. dus geen controle heeft. Jurenco Equipment B.V. draagt daarmee ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.

Auteursrecht
Niets uit de tekst of grafische (foto's en/of multimediapresentaties) voorstellingen in deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van Jurenco Equipment B.V..

Heeft u een vraag met betrekking tot deze of andere inhoud van de website, laat het ons weten via het contactformulier.

© Copyright - Jurenco Equipment B.V. te Meppel. Alle rechten voorbehouden.